מדיניות

מדיניות: איכות, בריאות, בטיחות אבטחה

הצהרת מדיניות משולבת

Kition Ocean Port Ltd עוסקת בהעמסה ופריקה של מטענים, נוסעים וטיפול במטענים ותמיכה לוגיסטית בנמל לרנקה, מחויבת לשרת את הצרכים של כל בעלי העניין על ידי עמידה עקבית באבטחת האיכות הגבוהה ביותר, איכות הסביבה
ותקני בריאות ובטחון.
החברה משתפת פעולה עם הרשויות הציבוריות וממלאת בדייקנות אחר החוקים המקומיים של בריאות ובטחון, איכות הסביבה ובכל דרישות ההסכם.
ההנהלה הבכירה מחויבת באופן מלא לתחזק בכל החברה מערכת ניהול משולבת, המבוססת על דרישות לקוחותינו ועל התקנים הבינלאומיים. ISO 9001, ISO 14001 ו-ISO 45001
מתקן מאובטח, בטוח, בריא ותקין לסביבה מסופק ללקוחותינו, למבקרים, לעובדים ולקבלנים שלנו שעלולים להיות מושפעים מפעולותינו. ועדת בטיחות הוקמה כדי לעודד התייעצות נוספת עם העובדים שלנו.
אנו משדרים את מחויבויות שלנו אבטחת האיכות, הגנת הסביבה והבריאות, והבטיחות ללקוחות, לעובדים ולגורמים בעלי עניין אחרים.
יעדים איכותיים וכמותיים נקבעים ונדונים במהלך פגישות סקירת ההנהלה בכל ההיבטים ותחומי הפעולה, כדי לשפר ללא הרף את האפקטיביות וההתאמה של מערכת הניהול המשולבת
ההנהלה הבחירה מחויבת להשקיע בהכשרה ופיתוח של אנשים, בטכנולוגיה וכלים חדשים, ובשיטות ומערכות מודרניות ולפעול לשיפור מתמיד בכל היבטי פעילותה.
אנחנו מעסיק של שוויון הזדמנויות, ואנו תומכים בהגנה על זכויות האדם, במיוחד אלו של העובדים שלנו, הצדדים שאנו עושים איתם עסקים ובקהילה שבה אנו פועלים.
יישום הסטנדרטים הבינלאומיים הנ”ל מהווה יתרון תחרותי אסטרטגי של החברה ובאחריותו של כל חבר צוות לעמוד במדיניות
זו.